แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของไซเซล
 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการจับรางวัลผู้โชคดี
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
โทร.
อีเมล์
 
   ข้อมูลทั่วไป
 
เพศ
ชาย  หญิง
 
อายุ
ต่ำกว่า 15 ปี
15 – 25 ปี
   
26 – 35 ปี
35 ปีขึ้นไป
 
รายได้ต่อเดือน
0 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
   
20,001 – 30,000 บาท
30,000 บาทขึ้นไป
  ท่านใช้สินค้าไซเซลประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
ADSL Router Broadband Router Access Point Network Storage
Wireless LAN Client Switch Powerline Adapter
 
   1. ความพึงพอใจต่อตัวสินค้า
  1.1 ท่านพอใจกับรูปลักษณ์ของตัวสินค้าในระดับใด
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  1.2 ท่านพอใจกับความทนทานของสินค้าในระดับใด
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  1.3 ท่านพอใจกับความเสถียรในการทำงานของสินค้าในระดับใด
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  1.4 ท่านคิดว่าประสิทธิภาพของสินค้ามีความเหมาะสมกับราคาในระดับใด
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 
   2. ความพึงพอใจต่อการบริการหลังการขาย
  2.1 ท่านเคยเคลมสินค้าไซเซลหรือไม่
  เคย ไม่เคย (กรุณาข้ามไปยัง ข้อ 3)
  2.2 ท่านเคลมสินค้าไซเซลผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
ร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้า ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ (ZyXEL Authorized Service Point)
ตัวแทนจำหน่ายค้าส่ง (Distributor) ส่งพัสดุไปรษณีย์มายังสำนักงานใหญ่ไซเซล
ส่งเคลมด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ไซเซล
  2.3 ท่านได้รับสินค้าเคลมหลังจากส่งเคลมภายในกี่วันโดยเฉลี่ย
  ได้รับสินค้าเคลมทันที ภายใน 1-3 วัน ภายใน 4-7 วัน มากกว่า 7 วัน
  2.4 ท่านพอใจกับบริการเคลมสินค้าไซเซลโดยรวมในระดับใด
 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 
   3. บริการ Call Center 24 ชั่วโมง
  3.1 ท่านเคยใช้บริการ Call Center ไซเซลที่หมายเลข 02-832-0600 หรือไม่
  เคย ไม่เคย (กรุณาข้ามไปยัง ข้อ 4)
  3.2 ท่านได้รับคำอธิบายและตอบข้อสงสัยจากเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างครบถ้วน
 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  3.3 ท่านพอใจกับบริการ Call Center 24 ชั่วโมง โดยรวมในระดับใด
 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 
   4. ช่องทางในการซื้อสินค้า
  4.1 ท่านซื้อสินค้า ZyXEL จากที่ใด
 
ร้าน JIB ร้านค้าในศูนย์ IT (เช่น Pantip Plaza, Zeer, Fortune Town)
ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า (เช่น The Mall , Central) สั่งซื้อออนไลน์
อื่นๆ (โปรดระบุ)
  4.2 ความสะดวกในการหาซื้อสินค้าของ ZyXEL
 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  4.3 ความหลากหลายของสินค้า ZyXEL
 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 
   5. การรับข่าวสารจากไซเซล
  5.1 ท่านได้รับทราบข่าวสาร โปรโมชั่นไซเซล จากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
 
โบรชัวร์ สื่อ ณ จุดขาย ร้านค้า โทรทัศน์
นิตยสาร เว็ปไซต์ไซเซล Facebook เว็ปไซต์อื่นๆ
 
 
 
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามนี้
บริษัทฯ จะนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์และปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต
 
© 2018 ZyXEL (Thailand) Co.,Ltd.